zwerfboeken voor iedereen
Zwerfboeken voor iedereen

Kinderzwerfboekstations

Een van het soort ruilkasten dat je in Nederland tegenkomt zijn “Kinderzwerfboekenstations”. Deze zijn een initiatief van website kinderzwerfboek.nl. Het zijn plekken waar kinderen boeken kunnen halen of brengen. Een kinderzwerfboekstation kan een gewone ruilkast zijn, of een speciale, beschermde locatie binnen bijvoorbeeld een school, winkel of bibliotheek. Een overzicht van kinderzwerfboekstations vind je op de kaart met boekenruilkasten.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.

Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een kinderboek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen moet het boekje doorgegeven worden aan een ander kind.